Dodijeljene nagrade Zaklade “Hrvoje Požar” za 2020. godinu

Dodjela nagrade Zaklade ‘Hrvoje Požar’ za 2020. godinu održala se u Zagrebu, u prostorima Energetskog instituta Hrvoje Požar, 31. ožujka 2021. godine.

Uvodno se prisutnima obratio predsjednik Hrvatskog energetskog društva dr.sc. Ivica Toljan koji je naglasio kako je HED od svog osnutka redovni član WEC-a (World Energy Council) i u današnje vrijeme vodeća znanstvena stručna udruga u polju energetike.

Prije same dodjele nagrade dr.sc. Toljan je dodao kako će po završetku pandemije ponovno u fokus javnosti ući obuzdavanje klimatskih promjena koje imaju ključni utjecaj na razvitak energije u budućnosti. Istaknuo je kako su dekarbonizacija, deregulacija, digitalizacija i demokratizacija energije iznimno važni i ako se sve te pretpostavke ostvare, do 2050. godine će više od 80 posto električne energije dolaziti iz obnovljivih izvora energije. Također je napomenuo kako fosilna goriva trenutno predstavljaju najveći problem te dodao kako je u Hrvatskoj u 2019. godini udio fosilnih goriva u energetici bio oko 63 posto, dok je globalno taj postotak i veći.

Godišnja nagrada “Hrvoje Požar” dodjeljuje se djelatnicima za stručni i znanstveni doprinos zaštiti klime i unapređenju kvalitete okoliša u energetskom sektoru, za inovacije na području energetike, za realizirani projekt racionalnog gospodarenja energijom, za značajnu stručnu i znanstvenu djelatnost u području energetike i za popularizaciju energetike. Također, nagrada se dodjeljuje i studentima energetskog usmjerenja za izvrstan uspjeh u studiju ili za osobito zapažen diplomski rad.

Dobitnici nagrada Zaklade “Hrvoje Požar” za 2020. godinu

                                                                                                                        Foto: Ratko Mavar

Na 26. dodjeli nagrada Hrvoje Požar koja nagrađuje iznimna postignuća znanstvenika, inovatora, poduzetnika i studenata dodijeljene su sljedeće nagrade. Temeljem objavljenog natječaja i postupka propisanog Poslovnikom o dodjeli godišnje nagrade “Hrvoje Požar” te Poslovnika o stipendiranju mladih energetičara, Glavni odbor je elektroničkim zasjedanjem odlučio da su dobitnici:

a) za značajnu stručnu i znanstvenu djelatnost u razvitku energetike:
doc. dr. sc. Mladen Zeljko
b) za popularizaciju energetike:
Miodrag Šajatović
c) za inovacije u području energetike
dr. sc. Eduard Plavec
d) za realizirani projekt racionalnog gospodarenja energijom:
Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
e) za unapređenje kvalitete okoliša vezano uz energetske objekte:
PPK – Karlovačka mesna industrija d.d.
f) za zapažen uspjeh u dosadašnjem studiranju studija energetike i energetskih usmjerenja završne godine preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija:
Otto Heide
g) za posebno zapažen diplomski rad iz područja energetike:
Nikolina Čović

U Zagrebu, 4. srpnja 2019. godine u glavnoj dvorani Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, dodijeljene su godišnje nagrade Zaklade Hrvoje Požar.

       

Tom je prilikom dr.sc. Goran Granić u svom uvodnom govoru izjavio: „Vama mladima ovom prigodom šaljem poruku i preporuku. Budite ustrajni u traženju boljih rješenja i neka vas ne obeshrabre prvi neuspjesi u susretu s nemilosrdnim interesima. Nemojte se pretvarati u lobiste bilo koje tehnologije i grupacije, budite snažni zagovornici razvoja temeljenog na snazi inženjerstva. Promišljajte ideje za mijenjanje energetike u učinkovitu i obnovljivu, a temeljenu na znanju, novim tehnologijama i digitalnom društvu. Samo otvoren duh, iskrenost prema profesiji i ustrajnost u radu i predanost razvoju našeg društva, može dati potrebne rezultate, a vama zadovoljstvo u vašem radu.

Čestitam svima nagrađenima, a posebno prof. Periću koji je svojim radom, predanošću i otvorenim duhom za novim idejama, primjer vama mladima da se mladost ne mjeri s godinama života, nego sa svježinom ideja i otvorenošću za novim saznanjima.“

U ime Hrvatske akademije Znanosti i umjetnosti obratio se akademik Dario Vretenar.

Na 25. dodjeli nagradu za značajnu stručnu i znanstvenu djelatnost u razvitku energetike dobio je prof.dr.sc. Nedjeljko Perić

     

Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić redoviti je profesor u trajnom zvanju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Na tom je fakultetu diplomirao, magistrirao i doktorirao.

Od 1973. do 1993. radio je u Elektrotehničkom institutu „Rade Končar“ na poslovima istraživanja, razvoja te rukovođenja odjelom, zavodom i sektorom, pritom ostvarujući stalnu nastavnu i istraživačku suradnju s Elektrotehničkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (danas FER), prvotno kao honorarni asistent, a potom kao predavač na poslijediplomskom studiju. Stalno je uposlen na FER-u od 1993. Na FER-u i Sveučilištu u Zagrebu obnašao je razne odgovorne dužnosti. Bio je članom ili predsjednikom većeg broja fakultetskih i sveučilišnih odbora i povjerenstava, predstojnik Zavoda za automatiku i računalno inženjerstvo u tri mandata, prodekan za znanost u jednom mandatu, dekan u dva mandata te kandidat za rektora Sveučilišta u Zagrebu. Od prosinca 2015. obnašao je dužnost privremenog ravnatelja novoosnovanog Inovacijskog centra Nikola Tesla (ICENT), a od prosinca 2017. ravnatelj je istog.

Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić se u svojemu znanstvenom radu, preko 43 godine, bavi istraživanjem, razvojem i projektiranjem sustava automatskoga upravljanja i automatizacije raznih složenih procesa i postrojenja sa značajnim osobnim utjecajem na razvoj tog područja u Republici Hrvatskoj i prepoznatljivim doprinosom u svjetskim okvirima. Njegovo se znanstveno djelovanje može podijeliti na dvije faze: prva se faza odnosi na njegov rad u Elektrotehničkom institutu „Rade Končar“, a druga faza na njegov rad na FER-u.

Posebno valja istaknuti njegov rad u prvoj fazi koji se odnosi na istraživanja i razvoj mikroprocesorskih sustava upravljanja koja su bila presudna za uvođenje platformskog sustava digitalne regulacije u tvrtki Končar 80-tih godina prošloga stoljeća.

Za znanstvene je rezultate od tvrtke Končar dobio dvije najznačajnije korporacijske nagrade. Nakon uposlenja na FER-u profesor Perić pokrenuo je opsežnu istraživačku djelatnost naprednih strategija upravljanja složenim tehničkim sustavima. Posebno istaknute rezultate postigao je sa svojim istraživačkim timom (ACT – Advanced Control Team) u području istraživanja tehnika inteligentnog upravljanja i modelskog prediktivnog upravljanja s primjenama u upravljanju složenim energetskim i elektromehaničkim sustavima te u procesnoj automatizaciji. Zadnjih je desetak godina profesor Perić posebno usmjerio svoja istraživanja na primjenu naprednih strategija upravljanja i estimacije za povećanje kakvoće rada obnovljivih izvora energije, poglavito vjetroagregata i vjetroelektrana, solarnih elektrana, pohrane energije te mikromreža, te je zajedno sa suradnicima izgradio Laboratorij za sustave obnovljivih izvora energije (LARES), koji po svojim značajkama spada među prepoznatljive laboratorije te namjene u Europi.

Svoja znanstvena postignuća profesor Perić je objavio kao autor ili koautor u znanstvenim časopisima (55 radova kao i u zbornicima radova znanstvenih i stručnih skupova (217 radova). Uz to bio je autor/koautor preko 70 studija ili elaborata.Osim toga, profesor Perić je recenzent za nekoliko međunarodnih časopisa i veliki broj međunarodnih skupova, a redovito je i član programskih odbora većeg broja međunarodnih znanstvenih skupova.Nezaobilazna je uloga profesora Perića u promicanju znanstvene discipline i struke kojom se bavi kroz aktivnosti u brojnim strukovnim udrugama.

Redoviti je član Hrvatske akademije tehničkih znanosti od 1998. Predsjednik je Odbora za suradnju s gospodarstvom i regionalnu suradnju HATZ-a te predsjednik Gospodarskog vijeća HATZ-a.

 

Za izvrstan uspjeh u studiju energetskog usmjerenja:

 1. Domagoj Krešimir Jukić, Fakultet elektrotehnike,računarstva i informacijskih tehnologija, Osijek
 2. Dominik Kevo, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb
 3. Filip Vodopić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb

 

Za posebno zapažen diplomski rad iz područja energetike:

 1. Goran Stunjek, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
 2. Kristina Strpić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb
 3. Marko Šarić, Fakultet elektrotehnike,računarstva i informacijskih tehnologija, Osijek

 

Stipendije za stručni dio studija:

 1. Josip Ljubetić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb
 2. Martina Perutina, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb
 3. Andrea Valjak, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb

 • Temeljem objavljenog natječaja i postupka propisanog Poslovnikom o dodjeli godišnje nagrade “Hrvoje Požar” te Poslovnika o stipendiranju mladih energetičara, Glavni odbor je na sjednici održanoj 29. svibnja 2019. odlučio da su dobitnici:
 • Zaklada Hrvoje Požar 2019-dobitnici
 • HAZU pozivnica-2019

 

Glavni  odbor  Zaklade  “Hrvoje  Požar”,  na  temelju  Poslovnika  o  dodjeli  godišnje  nagrade  “Hrvoje  Požar” i  Poslovnika o stipendiranju mladih energetičara, objavljuje NATJEČAJ za 2019. godinu.

Natječaj je otvoren od 01.- 30. travnja 2019.

 

U Zagrebu, 5. srpnja 2018. godine u glavnoj dvorani Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, dodijeljene su godišnje nagrade Zaklade Hrvoje Požar.

Tom je prilikom dr.sc. Goran Granić u svom uvodnom govoru izjavio: “Po dvadeset i četvrti put nas je okupilo ime velikog čovjeka, profesora Požara simbola izvrsnosti u energetskoj znanosti, i iznimna postignuća nagrađenih: kako naših znanstvenika i inovatora, tako i studenata koji su krenuli putem izvrsnosti na samom početku svojih karijera. Energetika je predivna stručna i znanstvena disciplina koja se odlikuje dinamičnošću, kontinuiranim tehnološkim razvojem, novim idejama i programima, to je nikad završena priča. Vjerujem da će svi nagrađeni, a osobito mladi, dati svoj doprinos tome, prepoznajući se u dinamičnom razvoju energetskog sektora u kojem ima dovoljno mjesta za svaku izvrsnost i kreativnost.”

U ime Hrvatske akademije Znanosti i umjetnosti obratio se predsjednik, akademik prof.dr.sc. Zvonko Kusić.

Na 24. dodjeli nagradu za značajnu stručnu i znanstvenu djelatnost u razvitku energetike dobila je dr. sc. Branka Jelavić voditeljica odjela za obnovljive izvore energije, energetska učinkovitost i zaštita okoliša u Energetskom institutu Hrvoje Požar. Osnovno polje njenog rada su poslovi znanstvenog i stručnog karaktera iz područja planiranja rada i razvoja energetskog sustava. Istraživala je probleme planiranja pogona i razvoja elektroenergetskog sustava, a što uključuje: planiranje osnovnih funkcija baze podataka elektroenergetskog sustava, praktično korištenje sezonskih akumulacijskih bazena, raspodjelu opterećenja u hidroelektranama, raspodjelu opterećenja u dnevnom dijagramu opterećenja, tjedno planiranje raspodjele opterećenja, izradu godišnje elektroenergetske bilance, određivanje liste elektrana kandidata za izgradnju, energetsko-ekonomsku valorizaciju tih kandidata, simulaciju izgradnje prema izabranim scenarijima. Jedan je od pionira uključivanja obnovljivih izvora u energetske analize i planove u energetskom sektoru. Dok su mnogi u energetičari u Hrvatskoj, sredinom 90-ih godina prošlog stoljeća, s velikom rezervom, vrlo sumnjičavo gledali na budućnost obnovljivih izvora energije, doktorica Jelavić je, s uvjerenjem, uporno, radila na znanstvenim i stručnim analizama i metodama, koje će se u konačnici pokazati kao potpuno ispravne, iako su u to doba samo rijetkima izgledale ostvarive. Stoga se može reći da je to bio jedan vizionarski pristup problematici planiranja energetskog sektora, s naglaskom na obnovljive izvore energije. Drugi vrlo važan segment u energetici, energetska učinkovitost, je također, već dugo godina, u središtu profesionalnog angažmana doktorice Jelavić. Dr. Jelavić, kao voditeljica tima koji se bavi problemima energetske učinkovitosti u EIHP, je dala veliki doprinos u procesu uvođenja energetske učinkovitosti u energetske analize. Sudjelovala je u pripremi i izradi zakonske regulative u tom području, a poseban doprinos je dala u procesu edukacije na polju energetske učinkovitosti. Pokrenuti su razni obrazovni programi, prije svega izobrazba energetskih certifikatora, što je bio preduvjet za masovno provođenje energetskih pregleda. U svemu tome je najistaknutija osoba ispred EIHP bila upravo dr. Jelavić.

 

Nagradu za inovacije u području energetike dobili su:

Mate Rimac, Rimac Automobili i dr.sc. Ante Elez, Končar Generatori i motori d.d.,

a za popularizaciju energetike doc.dr.sc. Darko Pavlović iz tvrtke Plinacro d.o.o.

 

Za izvrstan uspjeh u studiju energetskog usmjerenja:

 1. Goran Stunjek, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
 2. Helena Peći, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

 

Za posebno zapažen diplomski rad iz područja energetike:

 1. Andreja Žužić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb

 

Stipendije za stručni dio studija:

 1. Dominik Kevo, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb
 2. Robert Anderluh, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
 3. Josip Ljubetić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb
 4. Monika Miličević, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb

Glavni  odbor  Zaklade  “Hrvoje  Požar”,  na  temelju  Poslovnika  o  dodjeli  godišnje  nagrade  “Hrvoje  Požar” i  Poslovnika o stipendiranju mladih energetičara, objavljuje NATJEČAJ za 2018. godinu.
Natječaj je otvoren od 1. – 30. travnja 2018. godine.

Glavni odbor Zaklade “Hrvoje Požar” dodijelio je 5. srpnja, godišnje nagrade “Hrvoje Požar” za 2017. godinu. Nagrade  su dodijeljene u glavnoj dvorani Hrvatske akademije znanosti i  umjetnosti u Zagrebu. Dr.sc. Goran Granić, predsjednik HED-a, okupljenima se obratio u pozdravnom govoru: “Svaki put kada trebam otvoriti svečanost dodjele nagrada Zaklade Hrvoje Požar, osjećam posebnu odgovornost za svaku izgovorenu riječ, jer ju moram odmjeriti u skladu s onime što bi prof. Požar rekao ili preporučio. Drago mi je da smo prošle godine na dostojan način obilježili stotu obljetnicu rođenja prof. Požara u Kninu. Tamo smo ostavili trajni trag za sve buduće generacije koje mogu saznati sve informacije o njemu i njegovom velikom djelu, kojim je zadužio prošle, sadašnje i buduće generacije.

Zaklada Hrvoje Požar – popis dobitnika 2017

 

 

Zaklada Hrvoje Požar – popis dobitnika 2017

 

Glavni odbor Zaklade “Hrvoje Požar” objavljuje odluke o dobitnicima nagrade “Hrvoje Požar” za 2017. godinu

Temeljem objavljenog natječaja i postupka propisanog Poslovnikom o dodjeli godišnje nagrade “Hrvoje Požar” te Poslovnika o stipendiranju mladih energetičara, Glavni odbor je na sjednici održanoj 30. svibnja 2017. godine odlučio da su dobitnici:

A) za značajnu stručnu i znanstvenu djelatnost u razvitku energetike:
1.Prof. dr. sc. Vladimir Andročec, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske

Zahvalnica za značajnu stručnu i znanstvenu djelatnost u razvitku energetike:
1.Doc.dr.sc. Zoran Veršić, Arhitektonski fakultet, Zagreb

B) za izvrstan uspjeh u studiju energetskog usmjerenja:
1.Karlo Šepetanc, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb
2.Ivana Marić, Strojarski fakultet, Slavonski Brod
3.Petar Filipović, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
4.Mateo Jarak, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

C) za posebno zapažen diplomski rad iz područja energetike:
1.Matej Žnidarec, Fakultet elektrotehnike,računarstva i informacijskih tehnologija, Osijek
2.Krešimir Benčić, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb
D) stipendije za stručni dio studija:
1.Nikola Lopac, Tehnički fakultet, Rijeka
2.Dominik Kevo, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb
3.Tin Pušić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
4.Robert Anderluh, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
5.Karla Draženović, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

Nagrade će biti dodijeljene u srijedu 5. srpnja 2017. godine u 12:00 sati u u glavnoj dvorani Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,
Zagreb, Zrinski trg 11.

 

 

Zaklada “Hrvoje Požar”

Glavni  odbor  Zaklade  “Hrvoje  Požar”,  na  temelju  Poslovnika  o  dodjeli  godišnje  nagrade  “Hrvoje  Požar” i  Poslovnika o stipendiranju mladih energetičara, objavljuje NATJEČAJ za 2017. godinu.
Natječaj je otvoren od 1. – 30. travnja 2017. godine.

Upitnik

 

……………………………………………………………………………………………….

U ponedjeljak, 6.ožujka 2017.godine,  održana je elektronska sjednica glavnog odbora Hrvatskog energetskog društva na kojoj se raspravljalo o prijedlogu izmjene članka 6. Poslovnika o stipendiranju mladih energetičara.
Prijedlog izmjene članka glasi :
Članak 6.
Studentima diplomskog sveučilišnog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija, iz područja energetike, stipendija se u pravilu dodjeljuje samo za zadnje dvije završne godine predmetnog studija, pod uvjetom da je dosadašnjim studiranjem do godine studija za koje traži stipendiju ostvario prosječnu ocjenu položenih ispita najmanje 3.5 i dostavio dokaz o upisu studija iz područja energetike.
Glasovanju je pristupilo više od 50% članova Glavnog odbora te je novi članak prihvaćen i usvojen.

Glavni odbor Zaklade “Hrvoje Požar”:
1. prof. dr. sc. Sejid Tešnjak
2. prof. dr. sc. Srećko Švaić
3. dr. sc. Miroslav Mesić
4. dr. sc. Tomislav Dragičević
5. dr. sc. Milan Ivanović
6. prof. dr. sc. Bernard Franković
7. prof. dr. sc. Matislav Majstrović
8. dr. sc. Branka Jelavić