Djelatnosti HED-a:

 • okupljanje znanstvenog i stručnog potencijala energetske struke,
 • pružanje stručne pomoći u razradi i postavljanju energetske politike i promicanju energetske kulture u Hrvatskoj,
 • međunarodna suradnja na području energetike i s njom u svezi zaštita okoline,
 • pružanje materijalne i stručne potpore mladim energetičarima,
 • potpora izdavačkoj djelatnosti u području energetike (izdavanje časopisa, stručnih publikacija, analiza i sličnog),
 • organiziranje stručnih skupova, savjetovanja i seminara iz područja energetike,
 • izrada ekspertiza i organiziranje razmjene eksperata, stručnih posjeta te pružanja potpore u školovanju i stipendiranju studenata energetskog usmjerenja,
 • pružanje potpore pri izradi prijedloga propisa, pravilnika, preporuka, smjernica, uputa i standarda,
 • dodjela godišnjih nagrada “Hrvoje Požar” znanstvenim i stručnim djelatnicima i studentima energetskog usmjerenja,
 • godišnje organiziranje manifestacije pod nazivom “Forum – Dan energije u Hrvatskoj”,
 • stručnog savjetovanja iz područja energetike.