28. Forum – Dan energije u Hrvatskoj

Hrvatsko energetsko društvo je 15. studenoga 2019. održalo svoj 28. energetski Forum – Dan energije u Hrvatskoj s temom: KAKO VIDIMO ENERGETSKU TRANZICIJU DO 2050. GODINE

 

 

Tema 28. Foruma: KAKO VIDIMO ENERGETSKU TRANZICIJU DO 2050. GODINE

U posljednjih nekoliko godina, kroz međunarodne institucije i dogovore te klimatsku i energetsku politiku EU-a, ciljevi energetske politike do 2050. godine postaju sve jasniji, a odgovornost za njihovo ispunjavanje kontinuirano raste. Očekuje se da će se do kraja 2019. godine donijeti svi potrebni zakonodavni akti za provedbu energetske politike: Čista energija za sve Europljane, kako bi se jednoznačno postavio pravni okvir za provedbu tranzicije energetskog sektora, koji uključuje jedinstvenu klimatsku i energetsku politiku. Jedan od važnih dokumenata je Integrirani energetsko klimatski plan, koji će sve zemlje članice donijeti do kraja 2019. godine, kroz interaktivnu komunikaciju i zajedničko učenje o integriranom planiranju.

U Hrvatskoj će se sredinom 2019. godine usvojiti nova Energetska strategija do 2050. koja će definirati ciljeve i načine ostvarivanja obveza RH u spomenutom razdoblju. Tranzicija energetskog sektora nije slavljenički put u „obećanu zemlju“, već vrlo složen i zahtjevan proces koji obuhvaća tehnološki razvoj, ekonomske mjere, zakonodavstvo i poduzetništvo i koji će imati veće ili manje posljedice na ukupno stanovništvo i na svaki gospodarski subjekt posebno. Kroz tranziciju će doći do promjene energetske strukture izvora, smanjivat će se korištenje fosilnih goriva, a povećavati korištenje obnovljivih izvora. Povećavat će se energetska učinkovitost, sve novoizgrađene i obnovljene zgrade imat će kao standard gotovo nultu potrošnju, uvodit će se napredne tehnologije, promijenit će se uloga kupca energije, a elektromobilnost i ostale napredne tehnologije promijenit će situaciju u prometu. To će imati utjecaj na sadašnju strukturu tvrtki koje se bave energetskim djelatnostima, jer će se one morati značajno mijenjati i prilagođavati tržišnim potrebama te tehnološkim zahtjevima i mogućnostima.

Na 28. Forumu pod nazivom: Kako vidimo energetsku tranziciju do 2050. godine, s željom da se doprinese razumijevanju i kvaliteti implementacije energetske strategije, prezentirat će se pogled na procese energetske tranzicije od strane sudionika tog procesa, energetskih tvrtki, energetske industrije i kupaca energije. Raspravljat će se o viđenjima energetske tranzicije u Hrvatskoj iz raznih kutova, baziranih na različitim interesima i od različitih dionika, a osobito od:

  • tvrtki iz elektroenergetskog, plinskog, naftnog i toplinskog sektora
  • tvrtki iz područja obnovljivih izvora energije
  • tvrtki koje rade na području obnove i izgradnje zgrada gotovo nulte potrošnje energije
  • tvrtki koje se bave naprednim tehnologijama, upravljanjem i povećanjem energetske učinkovitosti
  • tehnoloških i razvojnih tvrtki i institucija
  • bankarskih i financijskih institucija
  • kupaca energije, građana, udruga i gospodarskih subjekta
  • medija.

Uspjeh energetske tranzicije u Hrvatskoj ovisi o uključenosti svih sudionika tranzicije i njihove sposobnosti da: prepoznaju i razumiju procese, pravodobno donesu poslovne odluke, procese usmjere kvalitetno i tržišno s minimalnom administracijom te da osiguraju dostupnost potrebnih proizvoda, uređaja i tehnologija. Može se očekivati da će se tranzicijski procesi ubrzavati, da će težiti sve većoj sinergiji tvrtki koje se bave istraživanjem i razvojem, da će se tvrtke udruživati u razvoju novih tehnologija te na taj način osigurati svoje mjesto i ulogu u novoj energetskoj budućnosti.

U Zagrebu 18. veljače 2019.

Priredio

Dr.sc. Goran Granić

 

U Zagrebu 16. studenog 2018. održao se :

27. Forum – Dan energije u Hrvatskoj

                 RAZVOJ TEHNOLOGIJA ZA OSTVARENJE JEDINSTVENE KLIMATSKE I ENERGETSKE POLITIKE 

Hrvatsko energetsko društvo već dvadesetsedmu godinu održava svoje forume s različitim aktualnim temama, važnim za energetski sektor, a referati i prezentacije omogućuju upoznavanje stručnjaka i javnosti s problemima, trendovima i iskustvima drugih zemalja. Ove godine na Forumu je prezentacije održalo sedamnaest energetskih stručnjaka.

Nazočne je pozdravio predsjednik Hrvatskog energetskog društva dr. sc. Goran Granić, dr.sc. Tomislav Radoš (Hrvatska gospodarska komora – potpredsjednik za industriju i energetiku), Prof.dr.sc. Vladimir Andročec (Predsjednik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske)

 Predsjednik Hrvatskog energetskog društva, dr. Goran Granić podsjetio je da je HED započeo radom u proljeće 1992. godine i zahvaljujući razumijevanju Svjetske energetske konferencije, ubrzo je postao njenim članom. Uz želju da rad Foruma bude konstruktivan i uspješan, dr. sc. Goran Granić je ovom prigodom izrazio posebnu zahvalnost sponzorima, koji su omogućili da se Forum realizira.

 Pokroviteljstvo nad spomenutom manifestacijom prihvatila je predsjednica Republike Hrvatske gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo gospodarstva,poduzetništva i obrta, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te Hrvatska gospodarska komora.

.