Preuzimanje svih prezentacija 26. Forum. u zip formatu

U Zagrebu 17. studenog 2017. održao se :

26. Forum – Dan energije u Hrvatskoj

ZIMSKI PAKET MJERA EUROPSKE KOMISIJE – JE LI
DOVOLJNO AMBICIOZAN ZA RADIKALNE PROMJENE
U RAZVOJU TRŽIŠTA ENERGIJE?

Europska komisija (EK) je 30. studenoga 2016. godine predstavila paket mjera i propisa (u tekstu: Zimski paket) za očuvanje kompetitivnosti Europske unije u tranziciji prema čistoj energiji koja ima značajan utjecaj na tržište energije. Od Europskog parlamenta i zemalja članica se do proljetnog sastanka Vijeća (sredinom ožujka 2017. godine) očekuje da analiziraju predmetne prijedloge mjera koje su većinom pravne i regulatorne naravi. Od svake zemlje članice očekuje se provođenje analize svog pravnog i regulatornog okvira s obzirom na predložene promjene. U kraju i primijeniti (18+ mjeseci).
Mjere predložene u Zimskom paketu imaju cilj omogućiti nastavak reforme energetskog sektora u skladu s obvezujućim okvirom na europskoj razini za tržište električne energije, energetsku učinkovitost, učinkovitost korištenja energije u zgradarstvu, eko-dizajn i energetsko označavanje, obnovljive izvore energije i održivost korištenja bioenergije te upravljanje Energetskom unijom. Ukratko, naglasak je na direktivama i uredbama koje se odnose na navedena područja. Tržište prirodnog plina nije predmet Zimskog paketa (osim rubno, odnosno samo posredno u mjeri u kojoj na njega utječu obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost). Europska komisija obrazložila je predložene mjere te dodatno pojasnila svoje poglede na cijene i troškove energije, financiranje u sektoru energetike, ubrzanje inovativnosti
na području čiste energije i poboljšanje transporta u dijelu koji je povezan s energijom.
Zimskim paketom EK pokreće redizajn tržišta i gospodarenja energijom, a prvi put se uvodi i jedinstveno planiranje klimatske i energetske politike. Pitanja za diskusiju su sljedeća:

 • Energetska unija, da ili ne, kako osigurati energetsku funkcionalnost u okviru sadašnjeg ustrojstva Europske unije?
 • Jedinstvena klimatska i energetska politika i njezin utjecaj na strukturne promjene u energetskom sektoru.
 • Kako upravljati promjenama u energetskom sektoru?
 • Kako razvijati tržište energije bez snažnog administrativnog utjecaja i ograničenja?
 • Kakva je budućnost tržišta naftnih derivata?
 • Kakva je budućnost tržišta prirodnog plina?
 • Kako će se razvijati tržište električne energije?
 • Koje su očekivane promjene u sektoru grijanja i hlađenja?
 • Kako obnovljive izvore energije uklopiti u energetsko tržište?
 • Kakva je budućnost biogoriva?
 • Sigurnost opskrbe u funkciji rasta udjela obnovljivih izvora energije.
 • Operativno planiranje na dnevnoj i tjednoj razini u funkciji klimatoloških utjecajnih čimbenika.
 • Regionalno povezivanje, očekivanja i učinci projekata od zajedničkog interesa EU-a u srednjoj i istočnoj Europi.
 • Što se može očekivati i u kakvoj dinamici od tehnološkog razvoja, posebno u segmentu skladištenja energije?
 • Što donose promjene temeljem razvoja novih tehnologija u lancu
  proizvodnje-transporta/prijenosa-distribucije-opskrbe kupca energije, u statusu kupca energije i njegovog učešća u proizvodnji i prodaji energije?
 • Kakve će promjene mjere donijeti potrošačima energije i kako će se osigurati njihova zaštita?
 • Na koji način će se rješavati problem energetskog siromaštva?
 • Zbog čega se pad cijena energije na veleprodajnom tržištu nije reflektirao nižim cijenama za krajnje potrošače?