Obavijest

Poštovani članovi HED-a,

18. studenog 2016. godine, tijekom održavanja 25. Foruma našeg društva sazivam skupštinu HED-a, radi glasovanja o dvije odluke koje usklađivanje akata HED s zakonskim obvezama za udruge:
1. Prihvaćanje Statuta
2. Izbor likvidatora HED

komisiju koja će provesti glasovanje imenujem u sastavu koji je provodio glasovanje na skupštini od 17. svibnja 2015. godine:            
-  dr. Mladen Zeljko
-  Bruno Židov
-  Martina Mikulić

Obrazloženje:
Na skupštini HED održanoj 17. svibnja 2015. godine, prihvaćene su dopune Statuta HED-a kao je to zahtijevao Zakon o udrugama (NN 74/14) i imenovan je likvidator društva. Ministarstvo uprave nije prihvatilo takav način izmjena Statuta, već traže da se donese Statut društva, jer oni ne vode registar izmjena i dopuna statuta udruga, već registar statuta. Iz tog razloga potrebno je ponoviti proceduru glasovanja i donijeti Statut HED-a.
Osim dopune koja se odnosi na zakonsku obvezu imenovanja likvidatora društva, predlažu se još dvije dopune Statuta. Jedna se odnosi na trajanje mandata, umjesto dosadašnje 2 godine na 3 kako bi se uskladili s World Energy Council (WEC), našom krovnom organizacijom na svjetskoj razini, te mogućnosti elektronskog glasovanja, što postaje prevladavajući oblik komunikacije u današnje vrijeme.

Za likvidatora društva se predlaže Energetski institut Hrvoje Požar

 

Prijedlog Statuta

Odluku o  izboru likvidatora udruge Hrvatskog energetskog društva

 

................................................................................................................

O HED-u

Hrvatsko energetsko društvo (HED) je strukovna udruga koja na dobrovoljnom utemeljenju okuplja stručnjake i znanstvenike iz djelatnosti energetike. HED je od rujna 1992. godine član World Energy Council-a (Svjetskog energetskog savjeta), sa svim članskim pravima i obvezama.

HED je nevladina i neprofitabilna udruga i ne može se povezivati s državnim, privatnim ili stranačkim organizacijama u Hrvatskoj. Temelj povezivanja
HED-a je staleško djelovanje s društvima i udrugama u zemlji i inozemstvu koje imaju slične ciljeve.

HED ima za cilj promicanje stručnog i znanstvenog rada u području energetike i okupljanje znanstvenog i stručnog potencijala.

Statut HED-a

Pristupnica za članstvo

 

Copyright © HED 2004-2012  |  Sva prava pridržana